เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • วิเคราะห์แผนการธุรกิจให้กับบริษัท
  • เตรียมรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ
  • ให้ข้อแนะนำในการพัฒนากลยุทธธุรกิจ
  • วิเคราะห์การตลาด
  • ดำเนินการติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ
 

Copyright © 2008 Thai-GreenEnergy.com
Supreme Renewable Energy Co.,Ltd.
141, Soi Sirinthorn 7, Sirinthorn Rd.,  Bangbamru, Bangplad, Bangkok 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296
eWebStreet.com