ปริมาณเชื้อเพลิง และพลังงานที่ได้

 

ประเภทชีวมวล

น้ำหนักเชื้อเพลิงเต็มเตา

(กิโลกรัม)

เวลาที่ให้พลังงาน

(นาที)

ทางปาล์ม0.45
50-55
ไม้ยางพารา
0.50
45-50
ชานอ้อย
0.45
35-40
เหง้ามันสัมปะหลัง
0.40
40-45
ไม้ไผ่
0.50
50-55
ซังข้าวโพด
0.40
45-50
ใบอ้อย
0.40
30-35
ใบไม้
0.40
30-35
เปลือกมะพร้าว
0.50
35-40
หญ้าแห้ง0.40
30-35
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296