การใช้งานเตารักษ์โลก

 

  1. บรรจุเชื้อเพลิงให้เต็มกระบอกเชื้อเพลิง หรือตามปริมาณที่ต้องการใช้ จากด้านบนกระบอกเชื้อเพลิง
  2. ตั้งภาชนะสำหรับหุงต้มอาหารด้านบนสุดของเตา
  3. เมื่อกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงเริ่มขึ้นจะได้ก๊าซเชื้อเพลิง และมีเปลวไฟให้ความร้อนบริเวณโดยรอบปากกระบอกเชื้อเพลิงของเตา
  4. สามารถปรับระดับความแรงของไฟ และเร่งหรือลดความร้อนได้ โดยการปรับระบบควบคุมอากาศปรับช่องอากาศ ด้านล่างของเตา
  5. กรณีต้องการใช้งานต่อเนื่อง สามารถเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมลงไปได้ตามความต้องการ
  6. เมื่อเลิกใช้งาน สามารถปิดเตาได้โดยการปิดฝาด้านบนเตาและปิดระบบควบคุมอากาศ
  7. เชื้อเพลิงที่เหลือในเตา สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ในครั้งต่อไป      
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296