ราคาของเตาเผาขยะ

 

รุ่น

เผาขยะได้

(ตัน/วัน ขึ้นไป)

พื้นที่ในการติดตั้ง

(ตารางวา ขึ้นไป)

ราคา

(บาท)

CEP – 1000
1
50
989,000
CEP – 3000
3
50
1,998,000
CEP – 5000
5
50
4,947,000
CEP – 10000
10100
8,980,000
CEP – 15000
15
100
13,980,000
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296