กระบวนการทำงาน

 

 

ทางเดินควันมี 3 จุด  คือ

  • จุดที่ 1 ปล่องควันด้านหน้าเตา 
  • จุดที่ 2 ปล่องควันกลางเตา 
  • จุดที่ 3 ท่อควันส่วนหลังสุดของห้องเผา   

ควันทั้งสามจุดจะเข้าสู่ท่อเดินควันแนวตั้งที่อยู่ตรงส่วนหลังของห้องเผาแล้วผ่านส่งควันเข้าสู่ถังเก็บควันที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนบำบัดมลพิษแบบเปียก โดยมีชุดสเปรย์น้ำและชุดกรองถุงกระสอบ จากนั้นจะถูกดูดโดยพัดลมออกมาตามท่อเพื่อเข้าสู่ถังเก็บควันที่ 2 และถูกส่งเข้าสู่ท่อเผาควันซึ่งอยู่ภายในห้องเผาอีกครั้ง

ควันเมื่อถูกส่งผ่านท่อเผาควันภายในห้องเผาแล้วจะถูกส่งเข้าถังเก็บควัน 3  และเดินทางผ่านท่อไปยังถังเก็บควันที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนบำบัดมลพิษแบบแห้งโดยมีชั้นกรองคาร์บอนแบ็ค จากนั้นเข้าสู่ถังไซโคลน และถูกดูดออกโดยพัดลมดูดเพื่อปล่อยทิ้ง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296