รู้จักเรา

 

เตาเผาขยะ เป็นเตาเผาขยะชุมชน สามารถเผาขยะได้อย่างต่อเนื่อง มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บฝุ่น และระบบดักเก็บมลพิษ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงแก๊ส (LPG) เริ่มต้นการเผาไหม้ เพื่อช่วยลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ

คุณลักษณะเฉพาะ

  1. การปรับแต่งระบบหมุนเวียน  อากาศ และการดูแลรักษามีความง่ายไม่ซับซ้อน
  2. เมื่อขยะลุกไหม้สมบูรณ์ จะกลายเป็นปฏิกิริยาเผาตัวของขยะเองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องจุดเชื้อเพลิงเพื่อให้เผาไหม้ตลอดเวลา ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
  3. เตาอบมีระบบกำจัดกลิ่น ควัน และฝุ่นละออง ในตัว ก๊าซจากการเผาไหม้มีความสะอาดก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศ ไม่สร้างมลภาวะในอากาศ
  4. โครงสร้างภายนอกและภายในรวมทั้งผนังเตาแข็งแรง ทนทาน ใช้วัสดุทนไฟ ฉนวนความร้อน อิฐดิบทนไฟ อย่างดี สามารถทนความร้อนได้สูง สามารถสร้างไว้กลางแจ้งได้ ทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบในการก่อสร้างอาคารใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ทำให้ประหยัดฐานราก ที่จะใช้รองรับน้ำหนักเตา
  5. การใช้งานสามารถเผาขยะต่อเนื่อง ตลอด 24  ชม. รวมถึงการกำจัดขยะเปียก ขยะแห้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. สามารถลดปริมาณขยะจากชุมชนได้  96.78 %  ถ้าหากมีการแยกขยะโดยสมบูรณ์จะสามารถลดปริมาณขยะลงได้ถึง  99.31 %
  7. ผ่านการรับรองผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศที่ได้มาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296