กำลังการผลิตและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้

 

ขนาดโรงไฟฟ้า (KW)ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน)อัตราการผลิตกระแสไฟฟ้า (KW)
ปริมาณการใช้
ในครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก
ต่อวัน
ต่อปี
ต่อวัน
ต่อปี
ต่อครัวเรือน
ต่อไร่
1505.41,7823,600
1,188,000300
225
2007.22,3764,800
1,584,000
400
300
30010.83,5647,200
2,376,000
600
450
45016.25,346
10,800
3,564,000
900
750
70025.28,316
16,800
5,544,000
1,400
1,050
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296