ข้อดีของโรงไฟฟ้าชุมชน

 • ทำเพียงประชาคมหมู่บ้าน
 • ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก
 • มีความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิงน้อย
 • ชาวบ้านในชุมชนได้ประโยชน์
 • ช่วยลดปัญหาของเหลือใช้ทางการเกษตรได้
 • มีความหลายหลายของชนิดและประเภทที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิง
 • ของเหลือจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านำไปใช้ประโยชน์ได้
 • ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ ลดภาวะโลกร้อน
 • เกษตรกรสามารถนำมาจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 • ระบบการผลิตเป็นระบบปิด ไม่มีมลภาวะทางอากาศ เสียง น้ำเสีย และขยะ  เนื่องจาก
  • ไม่มีการปล่อยอากาศเสียขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
  • น้ำที่ใช้ในระบบเป็นน้ำหมุนเวียนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ระดับเสียงของเครื่องจักรไม่เกิน 60 เดซิเบล ต่ำกว่ามาตรฐานถึง 2 เท่า
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296