ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 

บริษัท ลมเล อันดามัน จำกัด

ผลิตเตาชีวมวล ภายใต้ชื่อว่า “เตารักษ์โลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น  ชานอ้อย ซังข้าวโพด  เศษไม้  ใบไม้  ขี้เลื่อย ฯลฯ ที่มีอยู่มากมายมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงประมาณปีละ 2,880 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดปัญหาสภาวะเรือนกระจกและมลพิษสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและความมั่นคงทางด้านพลังงาน     
    

ก้าวสู่มิติการใช้พลังงานในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อมอย่างถาวร
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296