การเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนจากจังหวัดนครพนม เมื่อพ.ศ. 2551

 


 

 ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เข้าเยี่มชมโรงไฟฟ้าชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2551

 


 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชน

 


 

ผู้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนจากเทศบาลตำบลมะกอก


 


 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296