ข่าวสาร
  • ประชาชาติธุรกิจ, 20 - 23 พฤศจิกายน 2551
  • กรุงเทพธุรกิจ , 17 พฤศจิกายน 2551
  • รายการ: เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน ตอน: แอ่วเชียงรายเหนือสุดแดนสยาม  29 พฤศจิกายน 2551
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296